• De datum van de Algemene Ledenvergadering is gewijzigd De ALV zal nu worden gehouden op donderdag 4 oktober in Safari.
    De agenda en alle informatie daarbij wordt zsm aan alle leden toegestuurd.
    Er gaat nogal wat veranderen dus kom allen om mee te praten!

    ALV datum AANGEPAST!!