• Rabobank Clubkas Campagne!

  Jouw stem is geld waard in de Rabobank Clubkas Campagne!
  Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
  Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en
  stichtingen. Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook VOCMaarssen
  doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

  Stemmen
  Van 5 t/m 25 maart 2019 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen
  uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is
  geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag
  van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. VOC-Maarssen ontvangt
  het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

  Oproep aan alle leden
  Het is voor VOC-Maarssen belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om
  zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor
  investering in de jeugd en de aanschaf van nieuw materiaal. Het zou fantastisch zijn als jij
  en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek) stemmen
  geven aan VOC-Maarssen tijdens de Clubkas Campagne. Klanten van onze bank zijn niet
  automatisch lid. Zij kunnen het lidmaatschap wel direct aanvragen via onze website:
  www.rabobank.nl/gvs
  Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan je stem uit op
  www.clubkascampagne.nl/gvs
  Bedankt voor jouw steun!