Aanmelden voor lidmaatschap –  op dit moment niet mogelijk voor jeugdleden

Je kunt je digitaal aanmelden voor lidmaatschap of je downloadt ons inschrijfformulier. Leuk je te mogen verwelkomen!

Denk eraan om een pasfoto in te leveren of in jpg-formaat te mailen.

Je mag 2 keer (jeugd 4 keer) meetrainen alvorens definitief lid te worden (deze periode telt wel mee voor de contributieberekening). Een verenigingsjaar loopt van september t/m juni.

Wedstrijden lopen van september / oktober tot eind april. Alle thuiswedstrijden worden op vrijdagavond en/of zaterdag gespeeld, jeugd ‘s morgens, senioren ‘s middags. Voor deelname aan de competitie is het aanschaffen en dragen van kleding in de vereni­gingskleuren verplicht door de NeVoBo. Voor de recreantentoernooien bepaal je als team wat je draagt.

Je krijgt van onze ledenadministratie de door de NeVoBo verplichte spelerskaart.

Je wordt lid voor een geheel verenigingsjaar met stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar, tenzij je opzegt.

CONTRIBUTIE
Competitie-spelend        Nevobo VOC-Maarssen
Senior € 85,- € 258,-
Jeugd 12-17 jaar € 48,- € 184,-
Jeugd (mini)  8-11 jaar € 27,- € 163,-
Jeugd jaarlijkse bijdrage kleding  € 16,-
Recreatie / Toernooivorm    
Senioren € 27,- € 163,-
Verenigingslid    
Verenigingslid € 15,-
  • Voor alle bovengenoemde leeftijden geldt als peildatum 1 oktober van het lopend seizoen (juli-juni).
  • Het inschrijfgeld is € 5,00
  • Je krijgt gezinskorting vanaf het 2e kind. De gezinskorting is 1/3 deel van de laagste contributie en geldt alleen voor jeugd 6 t/m 17 jaar.
  • Je kunt gebruik maken van de U-pas voor je lidmaatschap (zie voorwaarden op https://www.u-pas.nl/ ). Indien het saldo op de U-pas ontoereikend is, dan zal het resterende bedrag alsnog moeten worden voldaan. Voor overleg hierover kan contact worden opgenomen met de penningmeester.
  • De hoogte van de NeVoBo-contributie is afhankelijk van het team, waarin je wedstrijden gaat spelen.
  • De contributie wordt bij voorkeur betaald met automatische incasso. In geval van handmatige betaling wordt € 5,00 per contributieronde in rekening gebracht.

Blessurelid
Indien je geblesseerd bent en daardoor minstens een half jaar niet kan volleyballen, dan kun je je aanmelden als blessurelid bij de penningmeester en de ledenad­ministratie. Je betaalt dan een gereduceerd tarief voor het VOC gedeelte van de contributie, de contributie van de bond blijft wel gelijk. Na een half jaar wordt je lidmaatschap weer omgezet naar een regulier lidmaatschap en dien je je dus opnieuw aan te melden als blessurelid wanneer dit van toepassing is.

Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je afmelden als lid door je opzegging te e-mailen naar de ledenad­ministratie. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden, dus voor 1 juni. Indien een lid zich na 1 juni afmeldt, is deze in principe lid voor het gehele komende seizoen en is daarmee verplicht om de contributie te betalen. Eventuele uitzonderingen hierop zijn natuurlijk mogelijk in overleg met het bestuur.

Mogelijk heb je interesse in ons huishoudelijk reglement en de statuten.

Contactpersonen

We hebben een overzicht van alle commissies met e-mailadres.