Aanmelden voor lidmaatschap

Je kunt je digitaal aanmelden voor lidmaatschap of je downloadt ons inschrijfformulier. Leuk je te mogen verwelkomen!

Denk eraan om een pasfoto in te leveren of in jpg-formaat te mailen.

Je mag 2 keer (jeugd 4 keer) meetrainen alvorens definitief lid te worden (deze periode telt wel mee voor de contributieberekening). Een verenigingsjaar loopt van september t/m juni.

Wedstrijden lopen van september / oktober tot eind april. Alle thuiswedstrijden worden op vrijdagavond en/of zaterdag gespeeld, jeugd ‘s morgens, senioren ‘s middags. Voor deelname aan de competitie is het aanschaffen en dragen van kleding in de vereni­gingskleuren verplicht door de NeVoBo. Voor de recreantentoernooien bepaal je als team wat je draagt.

Je krijgt van onze ledenadministratie de door de NeVoBo verplichte spelerskaart.

Je wordt lid voor een geheel verenigingsjaar met stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar, tenzij je opzegt.

CONTRIBUTIE 2018/2019
Competitie-spelend        Nevobo VOC-Maarssen
Senior € 80,- € 245,-
Jeugd 12-17 jaar € 45,- € 175,-
Jeugd  8-11 jaar € 35,- € 175,-
Jeugd jaarlijkse bijdrage kleding  € 16,-
Recreatie / Toernooivorm    
Senior & Mini’s € 25,- € 155,-
Senioren 2 x trainen € 25,- € 245,-
Verenigingslid    
Verenigingslid € 15,- € 30,-
  • Voor alle bovengenoemde leeftijden geldt als peildatum 1 oktober van het lopend seizoen (juli-juni).
  • Het inschrijfgeld is € 5,00
  • Je krijgt gezinskorting vanaf het 2e kind. De gezinskorting is 1/3 deel van de laagste contributie en geldt alleen voor jeugd 6 t/m 17 jaar.
  • Je kunt gebruik maken van de U-pas voor je lidmaatschap (zie voorwaarden op https://www.u-pas.nl/ )
  • De hoogte van de NeVoBo-contributie is afhankelijk van het team, waarin je wedstrijden gaat spelen.
  • Je krijgt € 5,00 per jaar korting wanneer je ons machtigt tot een incasso (€ 2,50 bij verenigingsleden).

Lidmaatschap opzeggen

Je kunt je afmelden als lid door je opzegging te e-mailen naar de ledenad­ministratie. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden, dus voor 1 juni.

Mogelijk heb je interesse in ons huishoudelijk reglement en de statuten.

Contactpersonen

We hebben een overzicht van alle commissies met e-mailadres.

X