CONTRIBUTIE 2018/2019
Competitie Spelend        Nevobo VOC-Maarssen
Senior 80,- 245,-
Jeugd 12-17 jaar 45,- 175,-
Jeugd  8-11 jaar 35,- 175,-
Jeugd jaarlijkse bijdrage kleding  16,-
Recreatie / Toernooivorm    
Senior & Mini’s 25,- 155,-
Senioren 2 x trainen 25,- 245,-
Verenigingslid    
Verenigingslid 15,- 30,-
  • Voor alle bovengenoemde leeftijden geldt als peildatum 1 oktober van het lopend seizoen (juli-juni).
  • Het inschrijfgeld bedraagt eur 5,00
  • Gezinskorting wordt verleend vanaf het 2e kind. De gezinskorting bedraagt 1/3 deel van de laagste contributie. (geldt alleen voor jeugd 6 t/m 17 jaar)
  • U kunt gebruik maken van de U-pas voor uw lidmaatschap (zie voorwaarden op https://www.u-pas.nl/ )
  • NeVoBo contributie is afhankelijk van het team, waarin gespeeld wordt.
  • Korting bij afgeven machtiging tot incasso is eur 5,00 per jaar (eur 2,50 bij verenigingsleden).

Contactpersonen
Klik hier voor de contactpersonen en emailadressen

Aanmeldingsformulier

Klik hier om je digitaal aan te melden of klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden

Vergeet niet om een pasfoto in te leveren of in jpg-format te mailen aan info@voc-maarssen.nl

Nieuwe leden mogen 2 keer (jeugd 4x) mee trainen alvorens definitief lid van de vereniging te worden (deze periode telt wel mee voor de contributie-berekening). Na het genoemd aantal trainingen moet bij de train(st)er of ledenadministratie een aanmeldings-formulier worden ingeleverd inclusief pasfoto.

De competitie begint begin oktober en loopt tot eind april. Alle thuiswedstrijden worden op vrijdagavond en zaterdag gespeeld (jeugd ‘s morgens, senioren ‘s middags). Voor deelname aan de competitie is het aanschaffen en dragen van kleding in de vereni­gingskleuren verplicht.

De verplichte spelerskaart van de NeVoBo wordt verstrekt door de ledenadministratie.

Aan- en afmelden als lid kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenad­ministratie. Lid worden betekent dat u lid wordt voor een geheel verenigingsjaar met stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar, tenzij opgezegd wordt. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden, dus voor 1 juni van enig jaar. Stuur hiervoor een mailtje naar info@voc-maarssen.nl

Ons huishoudelijk reglement en de statuten kun je hier vinden

X