Dit is de privacyverklaring van volleybalvereniging VOC-Maarssen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Ledenadministratie: t.b.v bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier, Nevobo aanmelding en voor algemene informatievoorziening naar/tussen onze leden.
  • Financiële administratie: voor de inning van contributie.
  • Vrijwilligersadministratie: voor de indeling van taken en communicatie hierover.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

VOC-Maarssen deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor de hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden gedeeld met de Nevobo, want leden van VOC-Maarssen zijn ook automatisch lid van de Nevobo (zoals gemeld in de statuten). De Nevobo vraagt de verenigingen om de ledenadministratie in het programma Sportlink bij te houden. VOC-Maarssen doet dit ook en houdt verder geen aparte bestanden bij.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van onze leden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden en hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven jaar voor financiële transacties.

U hebt het recht VOC-Maarssen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal VOC-Maarssen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van VOC-Maarssen hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

VOC-Maarssen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Fotobeleid

Wij zijn super trots op onze vereniging; op de vele sportieve prestaties die er worden geleverd en de andere activiteiten die er door VOC-Maarssen worden georganiseerd.

Wij willen dit graag middels foto’s en filmpjes delen met onze leden, het publiek en andere geïnteresseerden in VOC-Maarssen. Om die reden worden ze gepubliceerd op onze online en offline media.

Uiteraard zullen wij professioneel met dit beeldmateriaal omgaan. Wij willen niemand hiermee in verlegenheid brengen. Daar waar mogelijk vragen wij u om uw toestemming om beeldmateriaal te mogen publiceren. U mag uiteraard NEE zeggen!

Mocht u toch ongewenst in beeld zijn gekomen neemt u dan contact met ons op via de verderop genoemde contactgegevens.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (16 jaar of jonger) wenst te registreren bij VOC-Maarssen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van VOC-Maarssen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. VOC-Maarssen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

VOC-Maarssen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. VOC-Maarssen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal VOC-Maarssen u per e-mail en/of via de website hierover informeren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of VOC-Maarssen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een email te sturen aan privacy@voc-maarssen.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.