Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie en geweld kan, behalve dat het ongewenst is, ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur heeft afspraken gemaakt over maatregelen waarmee we binnen de vereniging ongewenste gedrag kunnen voorkomen en zo nodig ook aanpakken. De vereniging heeft gekozen het aanstellen van een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Martin Kuiters
vertrouwenspersoon_man@voc-maarssen.nl

Odette Rädecker
vertrouwenspersoon_vrouw@voc-maarssen.nl

De vertrouwenscontactpersonen opereren onafhankelijk van het bestuur. De vertrouwenscontactpersonen van VOC-Maarssen kunnen door iedereen met vragen, twijfels of signalen over zaken die met ongewenst gedrag te maken hebben direct worden benaderd. Pestgedrag behoort ook tot het aandachtsgebied van de vertrouwenscontactpersonen. Het aanpakken en voorkomen van pesten draagt in belangrijke mate bij aan een veilige, prettige sportomgeving.

Zorg dat je op de hoogte bent van het beleid omtrent ongewenst gedrag van VOC-Maarssen. Het omvat onder andere:

  • De gedragsregels van NOC*NSF
  • De relevante passages uit de gedragscode van de Nevobo
  • Uitgebreide omschrijving van de taken van de vertrouwenscontactpersonen
  • Aannamebeleid van trainers en coaches
  • Voorlichting