Recentelijk zijn wij op de hoogte gebracht van het volgende: enkele jeugdleden van een aantal (andere) volleybalverenigingen zijn telefonisch benaderd door een onbekend persoon. In dit gesprek doet deze man zich voor als een medewerker van de Nevobo en gaat na een aantal algemene vragen over op vragen van ongepaste aard. Hoewel het erop lijkt dat dit voorval zich beperkt tot Oost-Nederland, nemen we dit bericht bij VOC-Maarssen zeer serieus. Zie ook: https://www.destentor.nl/binnenland/sekstelefoontjes-aan-volleybal-jeugdleden-club-neemt-maatregelen~a91a371c/

Naast dat volleyballen bij VOC-Maarssen gezellig en leuk moet zijn, willen we uiteraard ook graag dat het veilig is.

Via dit bericht willen we jullie vragen om gepaste oplettendheid: mocht er contact met je worden opgenomen, dan raden wij je aan om je ouders of verzorgers te vragen het gesprek over te nemen, of het gesprek te beëindigen.

Vertrouwenscontactpersonen binnen VOC-Maarssen.

VOC-Maarssen heeft twee vertrouwenscontactpersonen waarmee je alles in vertrouwen kunt bespreken. Heb je het gevoel dat jouw veiligheid in het geding is, bijvoorbeeld door seksuele intimidatie of door pesten? Of heb je vragen hierover? Neem dan contact op met onze Vertrouwenscontactpersonen

Bericht n.a.v. ongepaste telefoontjes bij verenigingen elders