We volgen de richtlijnen zoals weergegeven op de website van de Nevobo: https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/07/26/coronavirus-en-volleybal-in-nederland

In het kort:

  • Heb je klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts, verlies van reuk of smaak) – blijf dan thuis en laat je testen!
  • Houd buiten het veld 1.5 meter afstand van elkaar .
  • Was je handen regelmatig met water en zeep. Desinfecteer je handen in de sporthal, in de kast staat desinfectie gel.
  • Volg de instructies zoals aangegeven in de sporthal (indien van toepassing)
  • Informeer het bestuur via bestuur@voc-maarssen.nl als je positief bent getest en de afgelopen week hebt gevolleybald. Waarschuw ook je teamleden en trainer/coach.
  • De trainers en coachen houden aanwezigheidslijsten bij.
  • Kleedkamers zijn in gebruik (afhankelijk van de sporthal) – denk aan de 1.5 meter regel
  • Ventilatie is zeer belangrijk: In alle zalen (behalve Safari) moeten de ramen open staan tijdens het sporten en na de tijd weer gesloten worden.
  • De trainers fungeren als contactpersoon voor vragen omtrent de corona-regels.

Publiek is weer welkom, maar moet 1.5 meter uit elkaar zitten op de tribune. Er dient zo weinig mogelijk heen en weer gelopen te worden.

Zorg voor elkaar en help elkaar om deze regels na te leven. Je mag elkaar hier best op aanspreken.

Per 25 september

Zoals bekend zal per 25 september weer verder versoepeld worden. Voor de sporthallen betekent dit dat er geen afstandsbeperkingen meer nodig zijn.

In Bar Bloemstede zal, net als in Safari, een QR-code getoond moeten worden indien men plaatsneemt in de horeca. Bij iets kopen bij de counter en weer weggaan hoeft men niet een QR-code te laten zien.

Bekijk de specifieke afspraken per zaal:

Wedstrijden in Bloemstede

Wedstrijden in Safari

Zaalwachten taken in alle zalen

X